Hall SearchHALL SEARCH

Previous
【Low-priced Rental Balls】

Low-priced Rental Balls

Play with low-priced rental balls and tokens priced at 1 yen per ball, 5 yen per token, etc.

ZENT ToyotaHonten

ZENT ToyotaHonten 1パチ 5スロ

〒473-0917
13-12 Kitanagane, Wakabayashi-nishimachi, Toyota-shi, Aichi

Total number: 1040(Pachinko: 720/Slot: 320)

ZENT Kosaka

ZENT Kosaka 1パチ

〒471-0034
4-7-12 Kozaka-honmachi, Toyota-shi, Aichi

Total number: 212(Pachinko: 170/Slot: 42)

ZENT Umetsubo

ZENT Umetsubo 1パチ

〒471-0071
1-11-1 Higashi-umetsubo-cho, Toyota-shi, Aichi

Total number: 704(Pachinko: 384/Slot: 320)

ZENT Yoshiwara

ZENT Yoshiwara 1パチ

〒473-0916
150 Hiraike, Yoshiwara-cho, Toyota-shi, Aichi

Total number: 416(Pachinko: 288/Slot: 128)

ZENT Oshimizu

ZENT Oshimizu 1パチ

〒470-0342
41-2 Oshimizu, Oshimizu-cho, Toyota-shi, Aichi

Total number: 408(Pachinko: 224/Slot: 184)

ZENT Ueji

ZENT Ueji 1パチ 5スロ

〒444-0823
4-14-1 Ueji, Okazaki-shi, Aichi

Total number: 533(Pachinko: 326/Slot: 207)

ZENT Okazaki Inta

ZENT Okazaki Inta 1.25パチ 6.25スロ

〒444-0007
1 Tsutsumiue, Ohira-cho, Okazaki-shi, Aichi

Total number: 1530(Pachinko: 1040/Slot: 490)

ZENT Sumiyoshi

ZENT Sumiyoshi 1.25パチ

〒446-0072
14 Arasone, Sumiyoshi-cho, Anjo-shi, Aichi

Total number: 1152(Pachinko: 768/Slot: 384)

ZENT Idaka

ZENT Idaka 1.25パチ 5スロ

〒465-0018
1-410 Hachimae, Meito-ku, Nagoya-shi, Aichi

Total number: 480(Pachinko: 280/Slot: 200)

ZENT Nagoya Kita

ZENT Nagoya Kita 1パチ 5スロ

〒462-0051
5-5 Nakagiri-cho, Kita-ku, Nagoya-shi, Aichi

Total number: 2100(Pachinko: 1206/Slot: 894)

ZENT Hara

ZENT Hara 1パチ

〒468-0015
2-907 Hara, Tempaku-ku, Nagoya-shi, Aichi

Total number: 288(Pachinko: 216/Slot: 72)

ZENT Nagakute

ZENT Nagakute 1パチ 5S+

〒480-1115
403 Shobuike, Nagakute-shi, Aichi

Total number: 1040(Pachinko: 640/Slot: 400)

ZENT Wagogaoka

ZENT Wagogaoka 1パチ 5スロ

〒470-0153
187 Ushibasama, Wago, Togo-cho, Aichi-gun, Aichi

Total number: 480(Pachinko: 288/Slot: 192)

ZENT Inazawa

ZENT Inazawa 1パチ 5スロ

〒492-8429
53 Mashita-nishimachi, Inazawa-shi, Aichi

Total number: 1360(Pachinko: 880/Slot: 480)

ZENT Kisogawa

ZENT Kisogawa 1P+ 5S+

〒493-0001
6-1 Jizo-nishi, Kuroda, Kisogawa-cho, Ichinomiya-shi, Aichi

Total number: 1040(Pachinko: 560/Slot: 480)

ZENT Fuso

ZENT Fuso 1パチ 5S+

〒480-0102
1 Tsukuda, Takao, Fuso-cho, Niwa-gun, Aichi

Total number: 1024(Pachinko: 640/Slot: 384)

ZENT Sakahogi

ZENT Sakahogi 1パチ

〒505-0072
728-1 Obashi, Ohari, Sakahogi-cho, Kamo-gun, Gifu

Total number: 1040(Pachinko: 640/Slot: 400)

ZENT Kani

ZENT Kani 1.25パチ 6.25スロ

〒509-0241
399 Ishida, Sakado, Kani-shi, Gifu

Total number: 1040(Pachinko: 720/Slot: 320)

ZENT Tajimi

ZENT Tajimi 1.25パチ 5スロ

〒507-0037
5-55 Otowa-cho, Tajimi-shi, Gifu

Total number: 1010(Pachinko: 536/Slot: 474)

ZENT Ichinotsubo

ZENT Ichinotsubo 1.25パチ

〒500-8155
1-1-1 Ichinotsubo-cho, Gifu-shi, Gifu

Total number: 1012(Pachinko: 536/Slot: 476)

ZENT Kakamigahara

ZENT Kakamigahara 1パチ 5スロ

〒504-0906
8-44 Nakano, Nyukaichi, Nakakirinohokanikasho, Kakamigahara-shi, Gifu

Total number: 808(Pachinko: 480/Slot: 328)

ZENT Toyohashi Fujisawa

ZENT Toyohashi Fujisawa 1パチ 5スロ

〒441-8061
141-11 Fujisawa-cho, Toyohashi-shi, Aichi

Total number: 1040(Pachinko: 540/Slot: 500)

ZENT Shimoichiba

ZENT Shimoichiba 1.25パチ

〒471-0875
7-12-1 Shimoichiba, Toyota-shi, Aichi

Total number: 536(Pachinko: 304/Slot: 232)

ZENT Wakabayashi

ZENT Wakabayashi 1パチ 6.25スロ

〒473-0914
5-1 Karimata,Wakabayashi-higashimachi, Toyota-shi, Aichi

Total number: 800(Pachinko: 480/Slot: 320)