Hall SearchHALL SEARCH

Previous
【Restaurants Attached】

Restaurants Attached

Restaurants such as Sugakiya are available within the hall.

ZENT ToyotaHonten

ZENT ToyotaHonten

〒473-0917
13-12 Kitanagane, Wakabayashi-nishimachi, Toyota-shi, Aichi

Total number: 1040(Pachinko: 720/Slot: 320)

Sugakiya

ZENT Umetsubo

ZENT Umetsubo

〒471-0071
1-11-1 Higashi-umetsubo-cho, Toyota-shi, Aichi

Total number: 704(Pachinko: 384/Slot: 320)

Sugakiya

ZENT Ueji

ZENT Ueji

〒444-0823
4-14-1 Ueji, Okazaki-shi, Aichi

Total number: 533(Pachinko: 326/Slot: 207)

Sugakiya

ZENT Okazaki Inta

ZENT Okazaki Inta

〒444-0007
1 Tsutsumiue, Ohira-cho, Okazaki-shi, Aichi

Total number: 1530(Pachinko: 1040/Slot: 490)

Shoan

ZENT Sumiyoshi

ZENT Sumiyoshi

〒446-0072
14 Arasone, Sumiyoshi-cho, Anjo-shi, Aichi

Total number: 1152(Pachinko: 768/Slot: 384)

Sugakiya

ZENT Nagoya Kita

ZENT Nagoya Kita

〒462-0051
5-5 Nakagiri-cho, Kita-ku, Nagoya-shi, Aichi

Total number: 2100(Pachinko: 1206/Slot: 894)

Sugakiya Komeda's Coffee

ZENT Nagakute

ZENT Nagakute

〒480-1115
403 Shobuike, Nagakute-shi, Aichi

Total number: 1040(Pachinko: 640/Slot: 400)

Sugakiya

ZENT Inazawa

ZENT Inazawa

〒492-8429
53 Mashita-nishimachi, Inazawa-shi, Aichi

Total number: 1360(Pachinko: 880/Slot: 480)

Sugakiya

ZENT Kisogawa

ZENT Kisogawa

〒493-0001
6-1 Jizo-nishi, Kuroda, Kisogawa-cho, Ichinomiya-shi, Aichi

Total number: 1040(Pachinko: 560/Slot: 480)

Andersen

ZENT Fuso

ZENT Fuso

〒480-0102
1 Tsukuda, Takao, Fuso-cho, Niwa-gun, Aichi

Total number: 1024(Pachinko: 640/Slot: 384)

Sugakiya

ZENT Sakahogi

ZENT Sakahogi

〒505-0072
728-1 Obashi, Ohari, Sakahogi-cho, Kamo-gun, Gifu

Total number: 1040(Pachinko: 640/Slot: 400)

Sugakiya

ZENT Kani

ZENT Kani

〒509-0241
399 Ishida, Sakado, Kani-shi, Gifu

Total number: 1040(Pachinko: 720/Slot: 320)

Sugakiya

ZENT Tajimi

ZENT Tajimi

〒507-0037
5-55 Otowa-cho, Tajimi-shi, Gifu

Total number: 1010(Pachinko: 536/Slot: 474)

Sugakiya

ZENT Ichinotsubo

ZENT Ichinotsubo

〒500-8155
1-1-1 Ichinotsubo-cho, Gifu-shi, Gifu

Total number: 1012(Pachinko: 536/Slot: 476)

Sugakiya

ZENT Kakamigahara

ZENT Kakamigahara

〒504-0906
8-44 Nakano, Nyukaichi, Nakakirinohokanikasho, Kakamigahara-shi, Gifu

Total number: 808(Pachinko: 480/Slot: 328)

Sugakiya